MediaOnline Magazine

Thứ Bảy ngày 21 tháng 4 năm 2018
Thứ Bảy ngày 21 tháng 4 năm 2018

Digiworld

Thế giới an ninh mạng lằn ranh mong manh

    Thế giới an ninh mạng lằn ranh mong manh

(PL)- Trong thế giới bảo mật thì người tốt kẻ xấu dường như đứng trước lằn ranh mong manh, nếu chống tội phạm không đúng thì cũng có thể thành

Mời đọc

Liệu Châu Á có thể thông qua công nghệ để xử lý được bài toán bất bình đẳng tăng trưởng không?

    Liệu Châu Á có thể thông qua công nghệ để xử lý được bài toán bất bình đẳng tăng trưởng không?

  Trong loạt chương trình phỏng vấn Tầm Nhìn Châu Á (Asia Vision Series) do Microsoft Châu Á – Thái Bình Dương (Microsoft APAC) thực hiện, các chuyên gia của

Mời đọc

Những con số Microsoft

  Những con số Microsoft

  Ngành công nghệ thường không hoài niệm quá khứ mà là nơi tôn vinh những giá trị sáng tạo.

Mời đọc

Trí tuệ nhân tạo và tội phạm mạng: xấu tốt song hành

  Trí tuệ nhân tạo và tội phạm mạng: xấu tốt song hành

  Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ sớm thiết lập lại thế giới âm u của tội phạm mạng –

Mời đọc

Thời của IoT và AI: Hành trình vĩnh cửu của sáng tạo

  Thời của IoT và AI: Hành trình vĩnh cửu của sáng tạo

  Ông Byron Rader, Tổng giám đốc Khối ứng dụng và dịch vụ (Applications & Services Group), Microsoft Châu Á

Mời đọc