MediaOnline Magazine

Thứ Bảy ngày 15 tháng 8 năm 2020
Thứ Bảy ngày 15 tháng 8 năm 2020

Đại dịch COVID-19 pandemic

Chiều 15-8-2020, Việt Nam công bố thêm 20 ca nhiễm mới, thêm bệnh nhân COVID-19 thứ 23 qua đời

    Chiều 15-8-2020, Việt Nam công bố thêm 20 ca nhiễm mới, thêm bệnh nhân COVID-19 thứ 23 qua đời

  Chiều 15-8-2020, Việt Nam công bố thêm 20 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới (thành 950 bệnh nhân); thêm 1 bệnh nhân qua đời (tổng cộng có 23 người); thêm

Mời đọc

Sáng 15-8-2020, Việt Nam có thêm ca nhiễm thứ 930 và bệnh nhân COVID-19 thứ 22 qua đời

    Sáng 15-8-2020, Việt Nam có thêm ca nhiễm thứ 930 và bệnh nhân COVID-19 thứ 22 qua đời

  Sáng 15-8-2020, Việt Nam công bố thêm 1 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới và thêm bệnh nhân COVID-19 thứ 22 qua đời. ***** BN930: nữ, 41 tuổi, có địa

Mời đọc

Chiều 14-8-2020, Việt Nam công bố thêm 18 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới

    Chiều 14-8-2020, Việt Nam công bố thêm 18 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới

  Chiều 14-8-2020, Việt Nam công bố thêm 18 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới; tổng số bệnh nhân COVID-19 ở Việt

Mời đọc

Thế giới có 21 triệu bệnh nhân COVID-19

    Thế giới có 21 triệu bệnh nhân COVID-19

  Sau 2 ngày 12 và 13-8 liên tiếp có thêm hơn 280.000 ca nhiễm mới/ngày, thế giới tối 13-8-2020

Mời đọc

Sáng 14-8-2020, Việt Nam công bố thêm 6 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới (911 người) và thêm bệnh nhân COVID-19 thứ 21 qua đời

    Sáng 14-8-2020, Việt Nam công bố thêm 6 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới (911 người) và thêm bệnh nhân COVID-19 thứ 21 qua đời

  Sáng 14-8-2020, Việt Nam công bố thêm 6 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới (tổng 911 người); thêm bệnh nhân COVID-19

Mời đọc
1 2 3 54