MediaOnline Magazine

Thứ Ba ngày 26 tháng 12 năm 2017
Thứ Ba ngày 26 tháng 12 năm 2017

Tag "hp Elite 1000"

HP ra mắt những máy tính cao cấp mới dòng Elite 1000 ở Việt Nam

    HP ra mắt những máy tính cao cấp mới dòng Elite 1000 ở Việt Nam

Công ty HP Inc. sảng 6-12-2017 đã tổ chức sự kiện tại TP.HCM giới thiệu những máy tính cá nhân cao cấp dòng doanh nghiệp Elite 1000-series được thiết kế

Mời đọc