Thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024

Tech MediaOnline

iPhone Power Pack

May 20
00:00 2010

Vỏ bảo vệ đồng thời cũng là pin đi kèm cho iPhone, iPod… tích hợp pin Lithium polymer dung lượng 2000 mAh,
 Giá: khoảng 1,6 triệu đồng.
 Nơi bán: Công ty Tin học Nguyễn Long.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới