Phát hành ngày 25-5-2010

" />
Chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2024

Tech MediaOnline

PC Easy 61

May 25
00:00 2010

 Diệt virus miễn phí với “Hàng hiệu” Microsoft Security Essentials

1. Những ưu điểm của chương trình.

2. Yêu cầu hệ thống.

3. Hướng dẫn download và cài đặt.

4. Hướng dẫn sử dụng.

5. Quản lý Microsoft Security Essentials bằng Command Prompt.

6. Sử lỗi cho Microsoft Security Essentials.

7. Cập nhật offline cho Microsoft Security Essentials

Các thủ thuật cho Internet Explorer 8.

1. Thao tác cơ bản.

2. Xem lại lược sử truy cập Web.

3. Thay đổi trang chủ mặc định.

4. Xóa sạch dữ liệu của IE8.

5. Mở lại nội dung của thẻ vừa đóng.

6. Sử dụng chức năng Inprivate.

7. Sử dụng chức năng Inprivate Filtering.

8. Truy cập Internet Explorer 8 nhanh hơn nhờ phím tắt.

9. Sử dụng chức năng Accelerators.

10. Gỡ bỏ các Extension không cần thiết.

11. Tăng số lượng kết nối.

12. Cấu hình bộ đệm.

13. Xóa sạch mọi thứ.

14. Bật chất độ chặn Pop-up.

15. Bỏ chế độ dò quét thiết lập mạng.

Lê Hoàn gỡ rối.

Tạo đĩa VCD từ file AVI bằng Nero

Chuyển phân vùng FAT thành NTFS

Microsoft Visual C++ Redistributable.

Card màn hình onboard có vấn đề.

Tắt chức năng kiểm tra chính tả của Word 2007.

Thế giới phần mềm.

Bảo vệ dữ liệu trên Flash USB.

Sao lưu dữ liệu bằng Nero Backitup 10.

Trải nghiệm Windows Phone 7 ngay trên máy tính PC.

Chia sẻ ảnh chụp màn hình bằng một click chuột.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới