Thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024

Tech MediaOnline

Nokia bắt tay Yahoo! mở rộng phạm vi dịch vụ web tích hợp

June 04
13:02 2010

 

Theo thỏa thuận của liên minh này, Nokia sẽ là nhà cung cấp độc quyền toàn cầu các dịch vụ bản đồ và điều hướng của Yahoo!, tích hợp Ovi Maps trong các thuộc tính Yahoo!, mang nhãn hiệu “được trang bị bởi Ovi”. Còn Yahoo! sẽ trở thành nhà cung cấp độc quyền toàn cầu các dịch vụ Ovi Mail và Ovi Chat của Nokia mang nhãn hiệu “Ovi Mail / Ovi Chat được trang bị bởi Yahoo!”.

T.L 

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới