Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024

Tech MediaOnline

Card mạng PROLiNK WN2200

June 20
00:00 2010

Card mạng không dây giao tiếp chuẩn USB, hỗ trợ chuẩn kết nối IEEE 802.11 b/g/n, tốc độ truyền dữ liệu 300Mbps, hỗ trợ các chuẩn mã hóa WPA2-PSK, WPA-PSK, WPS, kích thước 177.5 x 130 x 35 mm, trọng lượng 400g, hỗ trợ đế gắn rời.
 Giá: khoảng 350 ngàn đồng.
 Nơi bán: Vi tính Kn.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới