Thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024

Tech MediaOnline

Hub USB hình xương cá

July 05
00:00 2010

Bộ chia cổng USB 2.0 hình xương cá ngộ nghĩnh, có thể chia làm việc cùng lúc đến 8 thiết bị.
 Giá: khoảng 200 ngàn đồng.
 Nơi bán: Thành Võ Digital
  

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới