Thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2024

Tech MediaOnline

Ổ cứng SSD Kingston VG2

July 05
00:00 2010

 Ổ đĩa cứng thể rắn hiệu Kingston, dung lượng 30GB, dạng ổ 2,5 inch, đọc dữ liệu 180MB/s, ghi 50MB/s
 Giá: khoảng 2,5 triệu đồng.
 Nơi bán: Phong Vũ.
  

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới