Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024

Tech MediaOnline

Vỏ iGlaze 3G

July 20
00:00 2010

 Vỏ gắn vào lưng cho các loại điện thoại iPhone 3G/3Gs, có nhiều màu sắc để lựa chọn.
 Giá: khoảng 200 ngàn đồng.
 Nơi bán: Nhất Phong.
  

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới