Mainboard GIGABYTE GA-H55M-UD2H
 
Chipset Intel H55, Socket LGA1156, hỗ trợ CPU Intel Core i7, Core i5, Core i3; 4 khe RAM DDR3 bus 800/1066/1333/1600/1800/2200 MHz, hỗ trợ đến 16GB; HDMI, eSATA, 12 USB 2.0; ATX.
 Giá: khoảng 2.476.000 đồng.

" />
Chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2024

Tech MediaOnline

ĐI CHỢ GIÙM BẠN-STS58-01

August 05
00:00 2010

 
 Mainboard GIGABYTE GA-H55M-USB3
 
Chipset Intel H55, Socket LGA1156, hỗ trợ CPU Intel Core i7, Core i5, Core i3; 4 khe RAM DDR3 bus 800/1066/1333/1600/1800/2200 MHz, hỗ trợ đến 16GB; HDMI, eSATA, 2 USB 3.0 ATX.
 Giá: khoảng 2.400.000 đồng.

 


 
 Mainboard GIGABYTE GA-H55M-S2H
 
Chipset Intel H55, Socket LGA1156, hỗ trợ CPU Intel Core i7, Core i5, Core i3; 2 khe RAM DDR3 bus 800/1066/1333/1600/1800/2200 MHz, hỗ trợ đến 8GB; HDMI, 12 USB 2.0; ATX.
 Giá: khoảng 2.000.000 đồng.

 
 Mainboard GIGABYTE GA-H57M-USB3
 
Chipset Intel H57, Socket LGA1156, hỗ trợ CPU Intel Core i7, Core i5, Core i3; 4 khe RAM DDR3 bus 800/1066/1333/1600/1800/2200 MHz, hỗ trợ đến 16GB; HDMI, 14 USB 2.0, 2 USB 3.0; ATX.
 Giá: khoảng 2.860.000 đồng.

 


 Mainboard GIGABYTE GA-P55A-UD7
 
Chipset Intel P55, Socket LGA1156, hỗ trợ CPU Intel Core i7, Core i5, Core i3; 4 khe RAM DDR3 bus 800/1066/1333/1600/1800/2200/2600 MHz, 16GB; SATA 6Gbps, HDMI, 2 eSATA, 14 USB 2.0, 2 USB 3.0; ATX.
 Giá: 7.488.000 đồng.

 
 Mainboard ASUS P7H55-V
 
Chipset Intel H55, Socket LGA1156, hỗ trợ CPU Intel Core i7, Core i5, Core i3; 4 khe RAM DDR3 bus 1066/1333/1600/1800/1866/2133/2200 MHz, hỗ trợ đến 16GB; HDMI, USB 2.0; ATX.
 Giá: 2.534.000 đồng.

 
 Mainboard ASUS P7H55-M
 
Chipset Intel H55, Socket LGA1156, hỗ
 trợ CPU Intel Core i7, Core i5, Core i3; 4 khe RAM DDR3 bus 1066/1333/2133 MHz, hỗ trợ đến 16GB; HDMI, 12 USB 2.0; Micro ATX.
 Giá: khoảng 2.300.000 đồng.

 


 Mainboard ASUS SABERTOOTH 55i
 
Chipset Intel P55, Socket LGA1156, hỗ trợ CPU Intel Core i7, Core i5, Core i3; 4 khe RAM DDR3 bus 1066/1333/1600/2000 MHz, hỗ trợ đến 16GB; HDMI, eSATA, 14USB 2.0; ATX.
 Giá: khoảng 5.034.000 đồng.

 
 Mainboard ASUS P6T Deluxe V2
 
Chipset Intel X58, Socket LGA1366, hỗ trợ CPU Intel Core i7, 6 khe RAM DDR3 bus 1066/1333/1600/1800/1866 MHz, hỗ trợ đến 24GB; eSATA, 14 USB 2.0; ATX.
 Giá: khoảng 6.114.000 đồng.

 
 Mainboard INTEL BLKDH55HC
 
Chipset Intel H55, Socket LGA1156, hỗ trợ CPU Intel Core i7, Core i5, Core i3; 4 khe RAM DDR3 bus 1066/1333/1600 MHz, hỗ trợ đến 16GB; HDMI, 12 USB 2.0; ATX.
 Giá: khoảng 2.208.000 đồng.

 
 CPU INTEL Core i3 530/540/560
 
Socket LGA 1156. Tốc độ 2,93/3, 06/3,2 GHz, 2 nhân, 4 luồng, L3 cache 4 MB.
 Giá: khoảng 2.361.600 / 3.014.400 / 3.225.600 đồng.

 
 CPU INTEL Core i5-750
 
Socket LGA 1156, tốc độ 2,66GHz, Turbo 3,2GHz, 8MB L3 cache, 4 nhân, 4 luồng, TDP 95W.
 Giá: khoảng 4.310.000 đồng.


 
 CPU INTEL Core i5-661
 
Socket LGA 1156, tốc độ 3,3GHz, Turbo 3,6GHz, 4MB L3 cache, 2 nhân, 4 luồng, TDP 87W.
 Giá: khoảng 4.291.200 đồng.

 
 CPU INTEL Core i5-655K
 
Socket LGA 1156, tốc độ 3,2GHz, Turbo 3,46GHz, 4MB L3 cache, 2 nhân, 4 luồng, TDP 95W, không kèm theo quạt.
 Giá: khoảng 4.684.800 đồng.

 
 CPU INTEL Core i7-860
 
Socket LGA 1156, tốc độ 2,8GHz, Turbo 3,46GHz, 8MB L3 cache, 4 nhân, 8 luồng, TDP 95W.
 Giá: khoảng 6.163.200 đồng.

 
 CPU INTEL Core i7-930
 
Socket 1366, tốc độ 2,8GHz, Turbo 3,06GHz, 8MB L3 cache, 4 nhân, 8 luồng, QPI 4,8GT/s, TDP 130W.
 Giá: khoảng 6.182.400 đồng.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới