Thứ Bảy ngày 02 tháng 3 năm 2024

Tech MediaOnline

Đại học FPT thưởng cho các công trình khoa học được công bố

March 09
07:40 2011

Trường Đại học FPT vừa công bố chính sách thưởng cho các công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí khoa học thế giới với mức thưởng từ 20 đến 40 triệu đồng mỗi bài. Chính sách này được áp dụng cho các cán bộ nhân viên, giảng viên cơ hữu, và các sinh viên đang theo học tại trường. Trường Đại học FPT cho biết, mức thưởng được áp dụng cho những bài báo được công bố từ tháng 1-2011, trong đó với mỗi bài báo khoa học xuất hiện trên các tạp chí thuộc ISI Journal Standard List, tác giả sẽ được nhận giải thưởng trị giá 40 triệu đồng. Đối với những bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí thuộc ISI Journal Expanded List, tác giả sẽ nhận giải thưởng trị giá 20 triệu đồng.

TRUNG THIỆN

 

 

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới