Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

2 tuyệt chiêu cho Gmail

April 26
07:40 2011

1. Tùy chỉnh thời gian Undo cho e-mail vừa gửi
Từ giao diện đã đăng nhập chính của Gmail, bạn bấm vào biểu tượng bánh răng (Options) ở góc phải phía trên cùng chọn Mail settings. Từ cửa sổ giao diện mới, bạn chọn thẻ General. Tại mục Undo Send, bạn đánh dấu kiểm vào mục Enable Undo Send. Nhấn cửa sổ nhỏ để chọn giá trị từ 5 đến 30 giây ở dòng Send cancellation period: …seconds. Sau đó, bấm Save Changes để lưu lại.
2. Thực hiện tác vụ bằng phím tắt
Bạn có thể khởi động việc đọc, viết e-mail chỉ bằng một phím tắt. Bạn truy cập vào Mail settings từ menu Options. Ở thẻ General, bạn duyệt đến đánh dấu chọn vào dòng Keyboard shortcuts on. Bạn có thể tham khảo những phím tắt mặc định tại địa chỉ http://tinyurl.com/pctips4359.

ĐOÀN LÂM TẤT LINH (Kiên Giang)

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới