Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Amazon Cloud Drive – Lưu trữ trực tuyến với 5GB miễn phí

May 02
00:00 2011


Bạn nhập địa chỉ e-mail của mình vô tại mục My e-mail address is, chọn No, I am a new customer nếu bạn là người mới bắt đầu đăng ký sử dụng dịch vụ, sau đó nhấn Sign in using our secure server.
Tiếp tục nhập vào các thông tin cần thiết ở trang tiếp theo như My name is, Enter a new password…, nhập lại e-mail của bạn tại mục Type it again và nhấn Create Account để tạo một tài khoản mới .

Giao diện chính của chương trình hiện ra, tại đây, bạn nhấn chọn nút Upload file để bắt đầu tải các tập tin âm nhạc, hình ảnh hoặc một tài liệu nào đó lên dịch vụ Amazon Cloud Drive này.

Chương trình đòi hỏi bạn phải nhập một đoạn characters vào và nhấn Continue thì bạn mới có thể bắt đầu sử dụng được. Công việc tiếp theo là bạn chọn nơi lưu trữ cho các tập tin sắp sửa tải lên tại mục Step 1 (mặc định tại đây bao gồm 4 thư mục có sẵn là: Document, Music, Video và Picture), bạn có thể chọn thư mục nào để lưu trữ cũng được. Tại trường Step 2, bạn nhấn chọn tập tin cần tải lên dịch vụ.

Quá trình upload diễn ra khá nhanh thôi, để biết chi tiết về quá trình upload bạn nhấn chọn See upload details hoặc nhấn Add more files để chọn thêm các tập tin khác.

Tiếp theo, để tạo một thư mục mới bạn nhấn vào New Folder, đặt tên và nhấn Save Folder lại là xong. Tại giao diện chính sẽ hiển thị tất cả các thư mục mặc định và các thư mục bạn vừa tạo, số lượng các tập tin sẽ được hiển thị tại mục size.

 

Nếu muốn đổi tên hoặc di chuyển các file này sang thư mục khác thì bạn chọn vào tên file đó, chọn More Actions và chọn các chức năng tương ứng mà bạn muốn thực hiện. Hiện tại bây giờ thì dịch vụ này chưa cho phép bạn tải hàng loạt file cùng một lúc, nếu muốn tải thì bạn phải chọn từng tập tin một và nhấn Download để tải về. Ngược lại, nếu muốn xóa nó đi thì chọn Delete, các tập tin bị delete sẽ chưa bị xóa hẳn, nó chỉ nằm ở mục Delete Items bên trái giao diện chính để bạn có thể khôi phục lại bất cứ lúc nào. Để xem tập tin đó thì bạn chỉ việc nhấp đúp vào và trình duyệt sẽ tự động mở tập tin đó lên cho bạn xem.

TRỊNH NGUYỄN MINH HOÀNG (TP.HCM)

 

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới