Thứ Tư ngày 12 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Kho địa chỉ IPv4 đã cạn ở châu Á

May 05
00:00 2011

Ngày 15-4, Trung tâm Thông tin Mạng châu Á – Thái Bình Dương (APNIC) đã trở thành nhà đăng ký địa chỉ Internet khu vực (RIR) đầu tiên trên thế giới công bố cạn kho địa chỉ Web theo giao thức Internet Protocol Version 4 (IPv4).
Giao thức IPv4 có từ năm 1981, là giao thức Internet đầu tiên được sử dụng rộng rãi. Nó dùng các địa chỉ 32-bit (4 byte) có khả năng cung cấp khoảng 4,3 tỷ địa chỉ Internet.
Như vậy, người ta sẽ phải chuyển qua giao thức IPv6 (Internet Protocol Version 6). Đây là giao thức do Internet Engineering Task Force (IETF) phát triển, xuất hiện từ tháng 12-1998. Nhờ dùng địa chỉ 128-bit, IPv6 có kho địa chỉ gần như vô tận, có khả năng cung cấp 340 undecillion địa chỉ (tức 340 ngàn tỷ nhóm 1 ngàn tỷ mạng, mỗi mạng có thể quản lý 1 ngàn tỷ thiết bị). Để dễ hình dung, ta coi kho địa chỉ IPv4 có kích thước như một quả banh golf, trong khi IPv6 như một mặt trời.
Cấu trúc địa chỉ IPv6 sẽ dài và phức tạp hơn. Thí dụ địa chỉ 45.87.256.19 ở IPv4 sẽ là 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 ở IPv6.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới