(STS:04.05.2011) Tổng công ty Viễn thông Di động Toàn cầu GTEL và Tập đoàn VimpelCom ngày 4-5-2011 thông báo đã hoàn tất giao dịch đầu tư vốn cho Liên doanh “GTEL-Mobile”, thương hiệu Beeline VN.

" />
Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Mạng di động Beeline đón thêm 500 triệu USD vốn từ nhà đầu tư

May 06
05:26 2011

Theo giao dịch này, VimpelCom dự tính sẽ đầu tư thêm 500 triệu USD cho GTEL-Mobile trong giai đoạn từ nay đến năm 2013. Khoản góp vốn đầu tiên trị giá 196 triệu USD đã được VimpelCom đầu tư vào liên doanh, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông này trong GTEL-Mobile từ 40% lên 49%.

Khoản đầu tư còn lại trị giá 304 triệu USD sẽ được thực hiện trong bước tiếp theo nếu Liên doanh GTEL-Mobile đạt được các mục tiêu kinh doanh nhất định cũng như nhận được các chấp thuận cần thiết của các cơ quan có thẩm quyền. Khi đó, lợi ích kinh tế của Tập đoàn VimpelCom sẽ tăng lên 65%.

Toàn bộ các khoản đầu tư sẽ được sử dụng cho sự phát triển của liên doanh GTEL-Mobile.

P.V.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới