Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

eXtra Buttons, thêm 9 nút bấm hữu ích cho thanh Windows Explorer Title

May 09
00:00 2011

eXtra Buttons-01

Hướng dẫn:
Sau khi cài đặt, bạn kích hoạt chương trình và sẽ thấy tất cả các nút mới được thêm trong cửa sổ Window Explorer và trong các cửa sổ ứng dụng khác.


Tiếp theo, nếu bạn muốn thêm bớt các nút bấm hoặc đặt phím tắt cho các nút thì bạn có thể nhấp vào biểu tượng của chương trình nằm ở góc phải màn hình, chọn Options.
Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh, sắp xếp các nút bấm sao cho hợp lý, xóa các nút không cần thiết.
extrabuttons_7
Mục Common Options cho phép bạn khởi động chương trình cùng Windows, hiện biểu tượng chương trình khi khởi động,…
Các mục trong phần Buttons settings cho phép bạn đặt phím tắt cho từng nút nhấn để bạn có thể thực thi cho lẹ hoặc thay đổi các thiết lập có sẵn của chương trình.
Sau khi thay đổi, nếu không vừa ý với các thiết lập này, bạn có thể nhấn chọn Restose to Defaults để các thiết lập trở về trạng thái ban đầu. Đặc biệt, có thể thiết lập hiệu ứng trong suốt (transparency) cho các cửa sổ rất đẹp.
Theo thử nghiệm của tôi thì khi sử dụng eXtra Buttons cũng phát sinh một vài lỗi nhỏ, hy vọng sẽ được khắc phục trong các phiên bản tiếp theo. Tôi thử nghiệm trên hệ thống Window 7 (32-bit), ứng dụng này chạy rất tốt.

 

TRỊNH NGUYỄN MINH HOÀNG (TP.HCM)

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới