Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

DataTraveler Ultimate 3.0, thanh USB nhanh nhất của Kingston

June 20
00:00 2011


Hãng Kingston vừa đưa ra thanh nhớ USB 3.0 mới DataTraveler Ultimate 3.0 Generation 2 (DTU30G2) được giới thiệu là nhanh nhất của hãng này.
Theo Kingston, DT Ultimate 3.0 có tốc độ đọc tới 100MB/s và ghi tới 70MB/s khi gắn vào cổng USB 3.0 của máy tính. Còn khi gắn vào cổng USB 2.0, nó đạt tốc độ ghi/đọc khoảng 30MB/s.
Giá tham khảo ở nước ngoài: 77 USD (mẫu 16GB), 116 USD (32GB) và 213 USD (64GB).

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới