Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Loa Horn Stand

June 20
00:00 2011

Loa dành riêng cho iPhone 4, sử dụng điện trực tiếp từ điện thoại, không cần dùng nguồn điện bên ngoài.
Giá khoảng 500 ngàn đồng.
Nơi bán: Nguyên Tú Mobile.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới