Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Motorola Televation, thiết bị phát video cho các màn hình

August 14
09:51 2011


Hãng Motorola Mobility ngày 13-6-2011 đã công bố Motorola Televation, thiết bị phát sóng làm việc với một Wi-Fi router để cho phép người dùng xem TV trực tiếp trên các màn hình thiết bị kết nối mạng.
Motorola Televation sẽ streaming các kênh live TV tới các thiết bị nối mạng như: iPad, Android tablet, TV nối mạng,… Nó dùng một Digital Tuner 1GHz và CableCard để truy cập các kênh truyền hình và có thể chuyển mã video theo thời gian thực từ chuẩn MPEG-2 thành chuẩn MPEG-4, cũng như thay đổi độ phân giải và bit rate cho tương thích với màn hình phát.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới