Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Apple App Store vượt qua ngưỡng 15 tỷ download

August 20
00:00 2011


Vào thượng tuần tháng 7-2011, hãng Apple cho biết cửa hàng ứng dụng online App Store của mình đã vượt qua ngưỡng 15 tỷ download. Hơn 200 triệu chủ nhân của các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch đã tải ứng dụng từ chợ trực tuyến hiện đã có tới hơn 425.000 ứng dụng, trong đó có hơn 100.000 ứng dụng dành riêng cho iPad.
Cho tới nay, Apple đã trả cho các nhà phát triển ứng dụng hơn 2,5 tỷ USD.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới