Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Apple iTunes sẽ hỗ trợ HD 1080p vào mùa thu này?

August 20
00:00 2011


Những thông tin mới cho biết Apple có thể đang bắt đầu thử nghiệm những bộ phim chuẩn Full HD 1080p (1920 x 1080) trên iTunes. Cho tới nay, hầu hết các sản phẩm Apple chỉ hỗ trợ tối đa video HD 720p (1280 x 720) và các Apple TV hiện nay đã phải hạ chuẩn (downscale) các nội dung 1080p xuống còn 720p.
AppleInsider cho biết Apple có thể sẽ đưa ra định dạng HD+ mới. Có tin nói rằng một trong các bộ phim của hãng 20th Century Fox đã được encode cho các chuẩn 480p SD, 720p HD và 1080p HD+. Các Apple TV mới có thể sẽ được trang bị một con chip A5 để hỗ trợ định dạng video 1080p. Bảng mã của hệ điều hành iOS 5 cũng có thể sẽ hỗ trợ chuẩn 1080p trong lần nâng cấp mới. Thậm chí có tin nói rằng sẽ có phiên bản iPad HD trong tháng 9-2011. Trong khi đó, cho tới nay vẫn chưa có tin tức gì về Blu-ray for Mac.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới