Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Đế giữ iStand cho iPhone

August 20
00:00 2011


Thiết bị là một cục nhựa có phần đầu tròn, phần tiếp xúc có thể hút kín vào bề mặt nhẵn bóng của điện thoại iPhone, tuy vậy vẫn có thể lấy ra dễ dàng. Tiện dùng để dựng đứng iPhone hoặc đặt nằm ngang.
Giá: khoảng 50 ngàn đồng.
Nơi bán: H2Shop (h2shop.net)

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới