Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Intel Cloud-in-a-Box, trung tâm dữ liệu đám mây nhỏ nhất thế giới

August 20
00:00 2011

Hồi thượng tuần tháng 7-2011, hãng Intel đã giới thiệu Cloud-in-a-Box, được gọi là trung tâm dữ liệu đám mây (cloud data center) nhỏ nhất thế giới. Đây là một cặp server 1U với 8 cổng LAN, trang bị các CPU Intel Xeon 5600 Series và E7 Family, tích hợp các công nghệ và phần mềm của Intel, trong đó có công nghệ Intelligent Power Node Manager giúp cân bằng tải trên các đơn vị khác nhau và giúp tránh tình trạng quá nóng.
Theo dự báo, vào năm 2020 sẽ có 2,6 tỷ người sử dụng hơn 25 tỷ thiết bị sẽ truy xuất Internet, nhiều gấp đôi nhu cầu ngày nay. Cùng thời gian đó, lưu lượng Internet sẽ đạt tới mức zettabyte (một triệu triệu tỷ byte).

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới