Nếu bạn lo lắng rằng ai đó có thể tìm ra mật khẩu truy cập hệ thống của mình bằng cách cố gắng sử dụng các mật khẩu khác nhau kết hợp lại? Vậy thì cách sau đây sẽ giúp bạn có thể ngăn chặn việc truy cập trái phép vào hệ thống khi mật khẩu nhập vài lần không chính xác thì máy tính của bạn sẽ bị khóa tạm.

" />
Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Khóa máy tính theo thời gian ấn định khi người khác cố gắng đoán mật khẩu truy cập

September 01
13:51 2011

1. Thay đổi thiết lập Local Security Policy

Để thực hiện thay đổi, bạn có thể sử dụng chức năng Local Security Policy (chỉ có trong Windows 7 Business, Professional, Enterprise, Ultimate và Windows Vista).
Để truy cập vào Local Security Policy, bạn vào menu Start và gõ vào khung Search cụm từ khóa Local, sau đó kích chọn mục Local Security Policy dưới khung Programs.
Trong hộp thoại mới, bạn kích kép vào mục Account Policies ở cửa sổ bên trái và chọn Account Lockout Policy.

Theo mặc định, tài khoản của bạn sẽ không tự động khóa khi mật khẩu được nhập vào không chính xác. Để thay đổi điều này, bạn kích kép chuột vào mục Account lockout threshold ở khung bên phải.

Trong hộp thoại xuất hiện, bạn chọn thẻ Local Security Settings, rồi nhập số lần nhập mật khẩu giới hạn cho phép người khác gõ vào trong khung Account will lock out after. Sau số lần nhập sai quy định, tài khoản đó sẽ tự động khóa; như trên hình, tôi chọn là 3 lần. Rồi bấm nút OK để áp dụng thay đổi.

Windows sẽ hiển thị hộp thoại nhắc nhở bạn việc thiết lập thời gian áp dụng cho việc khóa tài khoản (Account lockout duration) và độ dài của thời gian khóa (Reset account lockout counter). Theo mặc định, khoảng thời gian khóa tài khoản sẽ là 30 phút, tuy nhiên bạn có thể chọn một khoảng thời gian khác, rồi bấm nút OK.

Trở lại cửa sổ Local Security Policy, bạn sẽ thấy các thiết lập đã được thay đổi đúng theo yêu cầu của bạn. Và bạn chỉ cần đóng cửa sổ Local Security Policy lại để thay đổi có hiệu lực là xong.

2. Thay đổi thiết lập mật khẩu với Command Prompt

Nếu hệ thống của bạn sử dụng Windows Home sẽ không có chức năng Local Security Policy, tuy nhiên bạn vẫn có thể thiết lập được tính năng bảo mật này bằng cách sử dụng chức năng Command Prompt. Bạn gõ lệnh Command Prompt vào khung Search trong menu Start, rồi kích chuột phải lên mục Command Prompt trong khung Programs và chọn Run as Administrator.
Trong cửa sổ dòng lệnh, bạn gõ vào lệnh: net accounts.
Thao tác này sẽ liệt kê danh sách các chính sách mật khẩu hiện tại của bạn. Theo mặc định, Lockout threshold là Never, tức là tài khoản của bạn sẽ không bị khóa nếu mật khẩu bạn nhập vào là không chính xác.

Để thay đổi các thiết lập và thực hiện chức năng tự động khóa khi nhập mật khẩu sai theo số lần, bạn gõ vào lệnh sau: net accounts /lockoutthreshold:3
Như vậy, tài khoản của bạn đã được thiết lập sẽ bị khóa tự động sau khi nhập mật khẩu sai 3 lần liên tiếp.

Tiếp đến, bạn nhập vào khoảng thời gian áp dụng bằng lệnh (ở đây tôi chọn là 30 phút): net accounts /lockoutduration:30
Và ấn định khoảng thời gian chờ để tài khoản với mật khẩu đúng có thể đăng nhập vào hệ thống, bằng lệnh (ở đây tôi chọn là 30 phút): net accounts /lockoutwindow:30
Sau khi hoàn tất, bạn gõ lại lệnh net accounts để xem lại các thiết lập của mình được áp dụng.

Nếu đúng như yêu cầu của mình, bạn đóng cửa sổ dòng lệnh lại để áp dụng thay đổi.

Lưu ý: Với cách trên thì những người khác vẫn có thể truy cập vào hệ thống của bạn bằng cách sử dụng đĩa Ubuntu Live CD, System Rescure CD hoặc Ultimate Boot CD để reset toàn bộ mật khẩu, trừ khi bạn đã mã hóa toàn bộ dữ liệu ổ cứng bằng tiện ích TrueCrypt hoặc BitLocker.

 

Trần Văn Huệ (Hà Nội)
Tham khảo: www.howtogeek.com

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới