Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Giới hạn hàm lượng hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử

October 23
06:06 2011

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định tạm thời giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử lưu thông trên thị trường Việt Nam. Hàm lượng các hóa chất độc hại bao gồm các chất: Chì (Pb), Thủy ngân (Hg), Crom hóa trị 6 (Cr6+), Polybrominated biphenyl (PBB), Polybrominated diphenyl ete (PBDE) không được vượt quá giới hạn cho phép là 0,1% khối lượng sản phẩm điện, điện tử. Tương tự, chất Cadimi (Cd) không được vượt quá 0,01% khối lượng sản phẩm điện, điện tử. Giới hạn hàm lượng các chất độc hại này được áp dụng cho các sản phẩm gồm thiết bị gia dụng; thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông; thiết bị tiêu dùng; thiết bị chiếu sáng; công cụ điện, điện tử; đồ chơi, thiết bị giải trí, thể thao; dụng cụ đo lường tự động. Các sản phẩm điện, điện tử lưu thông trên thị trường Việt Nam phải đảm bảo tuân thủ đúng các tiêu chuẩn trên mới đảm bảo được phép lưu hành. Quy định này được thực hiện từ 23-9-2011 cho đến khi có Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tương ứng thay thế. Chánh Trung

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới