Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Tai nghe Nokia HS-31

October 23
07:01 2011


Tai nghe có dây dành cho điện thoại Nokia N72, chức năng nghe nhạc, nhận cuộc gọi.
Giá: khoảng 200 ngàn đồng.
Nơi bán: Viễn Thông A (vienthonga.com)

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới