MediaOnline Magazine

Thứ Sáu ngày 05 tháng 6 năm 2020
Thứ Sáu ngày 05 tháng 6 năm 2020

Siêu thị số E-Magazine

Uber Việt Nam giải thích về phán quyết của Tòa án Công lý Hội đồng Châu Âu (CJEU)

Uber Việt Nam giải thích về phán quyết của Tòa án Công lý Hội đồng Châu Âu (CJEU)
December 22
12:56 2017

 

Ngày 20-12-2017, Tòa án Công lý Hội đồng Châu Âu (CJEU) đã đưa ra phán quyết: “Các dịch vụ trung gian sử dụng ứng dụng di động, có thu phí, để kết nối giữa các tài xế không chuyên có phương tiện di chuyển cá nhân và những người có nhu cầu đi lại trong thành phố, về bản chất phải được coi là có liên quan đến một dịch vụ vận tải và được phân loại là ‘một dịch vụ trong lĩnh vực vận tải’ dưới hệ thống pháp luật Châu Âu.” Theo cách diễn giải này, các loại hình vận tải công nghệ như Uber, Grab,… phải được coi là một “dịch vụ vận tải”. Điều này khác với điều trước nay các dịch vụ này luôn khẳng định họ chỉ là những ứng dụng công nghệ trong nền kinh tế chia sẻ, có chức năng kết nối giữa người có xe nhàn rỗi (cung) và người có nhu cầu đi xe (cầu).

Nguồn ảnh: Internet. Thanks.

Xin mời đọc bài.

PHẠM HỒNG PHƯỚC