MediaOnline Magazine

Thứ Tư ngày 21 tháng 8 năm 2019
Thứ Tư ngày 21 tháng 8 năm 2019

Siêu thị số E-Magazine

VIDEO: Sticker AR Emoji Walt Disney trên smartphone Samsung Galaxy S9/S9+

March 20
07:41 2018

 

Những nhân vật hoạt hình Walt Disney trở thành những sticker biểu cảm động AR Emoji trên smartphone Samsung Galaxy S9/S9+

Xin mời xem video:

(Xem trực tiếp trên YouTube có chất lượng cao hơn. Thanks)