Thứ Sáu ngày 12 tháng 4 năm 2024

Tech MediaOnline

Học kỹ năng giải quyết vấn đề từ ghế nhà trường

Học kỹ năng giải quyết vấn đề từ ghế nhà trường
November 20
11:30 2018

 

Tôi khoái cách đặt vấn đề về giải quyết vấn đề của bà cố vấn Tô Thụy Diễm Quyên này. Bà Cố vấn giáo dục toàn cầu của Tập đoàn Microsoft chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ (20-11-2018) rằng: “Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy kỹ năng giải quyết vấn đề là kỹ năng quan trọng nhất trong thời đại hiện nay. Khi có được kỹ năng này, bạn có thể làm việc ở bất cứ ngành nghề nào, quốc gia nào và thời đại nào.” Bà Cố vấn của Microsoft ủng hộ việc học trò được cùng thầy cô rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề ngay từ ghế nhà trường.

Xin mời đọc bài.

Học kỹ năng giải quyết vấn đề từ ghế nhà trường

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới