Thứ Ba ngày 23 tháng 4 năm 2024

Tech MediaOnline

Vì sao lại là “Thứ Sáu đen tối”?

Vì sao lại là “Thứ Sáu đen tối”?
November 23
10:10 2018

 

Màu đen xưa nay vẫn được coi như màu xui xẻo, ở Mỹ thì là màu tang chế. Vậy thì hà cớ gì cái ngày bá tánh được mua hàng hóa giá giảm thấp nhất trong năm lại không dùng cái từ gì thể hiện sự sung sướng, hạnh phúc mà xài ngay cái cụm từ Black Friday (thứ Sáu đen tối) xui bà cố?

Xin mời đọc bài.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh gốc từ Internet. Thanks. 

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới