Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024

Tech MediaOnline

Samsung Việt Nam trao tặng thư viện thông minh lưu động

Samsung Việt Nam trao tặng thư viện thông minh lưu động
December 20
10:09 2018


Sáng 20-12-2018 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam đã trao tặng xe thư viện thông minh lưu động cho thư viện này. Đây là một phần trong hoạt động trách nhiệm xã hội CSR của Samsung với mục tiêu Kiến tạo Tương lai nhằm thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đóng góp cho cộng đồng xã hội nơi mình hoạt động.

Ảnh: PHẠM ANH PHÚ


TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới