Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024

Tech MediaOnline

Make in Vietnam

Make in Vietnam
January 16
15:38 2019


Người ta viết “Make in Viet Nam” trong trường hợp này hoàn toàn không phải lỗi thằng đánh máy đâu ạ. Nó hoàn toàn đúng ngữ pháp tiếng Anh. Nó có ý sâu xa hết đó. Chỉ có điều cần phải có cả một chiến dịch truyền thông để giải thích nó. Nếu soi kiểu bới lông tìm vết, mà thiệt ra cũng lồ lộ cả ra đó chớ không cần bới chi mất công, đó là tên nước Việt Nam trong tiếng Anh nên viết dính liền là “Vietnam” theo thông lệ quốc tế.

“Make in Viet Nam” là một slogan hay một chiến lược tương tự như “Make in India” mà Ấn Độ đang làm rất thành công từ năm 2014 tới nay. Nó dùng để xác định quyết tâm tập trung và vận động các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp nội địa sản xuất sản phẩm ngay ở Việt Nam. “Make in Vietnam” dịch nghĩa đen là “hãy làm ở Việt Nam”. Còn “Made in Vietnam” là “được làm tại Việt Nam”.

Cũng xin đừng giải thích là “Make in Viet Nam” (làm ở Việt Nam) để phân biệt với “Made in Vietnam” (gia công ở Việt Nam). “Made in…” lâu nay là một thuật ngữ quốc tế được cả thế giới sử dụng để ghi xuất xứ sản phẩm, không hề phân biệt sản xuất ra sản phẩm cho chính hãng ở trong nước hay gia công cho nước ngoài. “Made in…” hoàn toàn không được dùng với nghĩa là “gia công”.

Có nghĩa là các sản phẩm không thể ghi ở phần xuất xứ là “Make in Viet Nam” – vì như thế mới chính là lỗi ôi thôi rồi.

Có thể thí dụ như vầy: “The product of Make in Vietnam Made in Vietnam” – sản phẩm thuộc chương trình Make in Vietnam được sản xuất tại Việt Nam”.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới