Thứ Ba ngày 23 tháng 4 năm 2024

Tech MediaOnline

Chưa thể chia tay tiền mặt là như vầy…

Chưa thể chia tay tiền mặt là như vầy…
June 17
09:29 2019

 

Sáng ngày Chủ nhựt thiện lành Father’s Day 16-6-2019, tôi lại không thể hưởng ứng cuộc vận động Không xài tiền mặt được. Bởi gởi xe gân máy mất 4.000 VND mà bãi xe hỗng có máy POS đặng tôi cà thẻ vay ngân hàng. Độ bãi giữ xe, không độ người gửi xe.

Vậy nên về nhà mượn báo cô hàng xóm đọc lại bài của mình in trên báo Người Lao Đông Chủ nhựt 16.6.2019 mà ngẫm nghĩ.

Xin mời đọc bài Chia tay tiền mặt trên báo Người Lao Động.

P.H.P. 

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới