Thứ Ba ngày 23 tháng 4 năm 2024

Tech MediaOnline

Mỹ làm ra tiền cho cả thế giới xài

Mỹ làm ra tiền cho cả thế giới xài
June 27
18:37 2019

Tính tới thời điểm 31-1-2019, Mỹ đã phát hành số tiền tệ quốc gia có tổng mệnh giá khoảng 1.700 tỷ USD. Trong đó có tới 1.650 tỷ USD là các loại chứng thư có giá trị thanh toán do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Federal Reserve phát hành. Chỉ có 50 tỷ USD là được lưu hành dưới hình thức các loại đồng tiền Mỹ (tiền giấy và tiền kim loại). Có khoảng 13,4 tỷ tờ 100 USD đã được phát hành cho tới cuối năm 2018 (có tới 70% số tiền giấy được phát hành mỗi năm là để thay thế cho tiền cũ, tiền hư hỏng – tuổi thọ bình quân của tờ 100 USD là 15 năm).\

Nguồn ảnh: Public Internet. Thanks.

Theo Federal Reserve, có tới 1 nửa hay 2/3 số USD được lưu hành ở các nước bên ngoài nước Mỹ. Đặc biệt là loại 100 USD. Người Mỹ làm ra đồng tiền là cho cả thế giới xài đó mà. Bạn hiểu hôn?

P.H.P.TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới