Thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2024

Tech MediaOnline

Thiết bị 5G của Huawei vượt qua kiểm tra về an ninh mạng của GSMA

Thiết bị 5G của Huawei vượt qua kiểm tra về an ninh mạng của GSMA
August 26
00:07 2020

Thiết bị mạng lõi và không dây 5G của Huawei (gồm 5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, UDM, UNC, UPCF) và LTE eNodeB đã vượt qua bài đánh giá của Chương trình bảo đảm an ninh thiết bị mạng (Network Equipment Security Assurance Scheme, NESAS) của GSMA (GSM Association, tổ chức đại diện cho các nhà mạng di động toàn cầu). Chương trình NESAS của GSMA nhằm nâng cao niềm tin của ngành vào thiết bị mạng viễn thông, giúp nó trở thành một lựa chọn thiết thực cho ngành và là sự cân nhắc quan trọng đối với tất cả các thị trường khu vực, để cùng thúc đẩy sự phát triển của thị trường viễn thông di động một cách phù hợp hơn.

Vai trò của3GPP và GSMA trong NESAS.

NESAS là một chương trình đánh giá an ninh mạng được chuẩn hóa bởi tổ chức GSMA và 3GPP, cùng với các nhà khai thác viễn thông lớn, các nhà cung cấp, các đối tác và các cơ quan quản lý trên toàn cầu. Chương trình cung cấp khung bảo đảm an ninh trên toàn ngành để tạo điều kiện cải thiện năng lực bảo mật trong toàn ngành viễn thông di động. Đây là một chương trình mang tính tự nguyện để các nhà cung cấp thiết bị mạng đưa các quy trình phát triển và vòng đời sản phẩm của họ vào cuộc đánh giá bảo mật toàn diện theo các yêu cầu bảo mật của NESAS. Bạn có thể xem các bản báo cáo đánh giá độc lập về đánh giá của NESAS tại đây.

GSMA NESAS được chấp nhận rộng rãi trong ngành, bảo đảm thiết bị liên quan đáp ứng các yêu cầu về độ tin cậy và an ninh mạng 5G của Chương trình. Quá trình đánh giá tích hợp tránh được các đánh giá phân tán và chi phí phát sinh, đồng thời cải thiện tính minh bạch của các cấp độ bảo vệ an ninh trong ngành thông qua các kết quả trực quan và có thể đo lường được. NESAS bao gồm 20 hạng mục đánh giá, xác định các yêu cầu bảo mật và khung đánh giá cho quá trình phát triển sản phẩm 5G và vòng đời sản phẩm. Ngoài ra, NESAS cũng sử dụng các bài kiểm tra bảo mật do 3GPP xác định để đánh giá tính bảo mật của thiết bị mạng.

(Nguồn ảnh: Internet. Thanks.)

Công ty công nghệ Huawei cho biết, bảo đảm an ninh mạng là một mục tiêu chung giữa Huawei, các khách hàng, các cơ quan giám sát và các bên liên quan khác. Niềm tin vào an ninh mạng đã trở thành mối quan tâm lớn trên toàn cầu khi thế giới ngày càng trở nên kỹ thuật số hơn. Huawei tin rằng sự tin tưởng phải dựa trên thực tế có thể kiểm chứng được, điều này nên dựa trên các tiêu chuẩn chung. Đây là một cách hiệu quả để xây dựng niềm tin trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Huawei hỗ trợ GSMA và 3GPP trong việc phát triển đánh giá bảo mật được tiêu chuẩn hóa toàn cầu, một ý tưởng đã được chấp nhận rộng rãi như một sự đồng thuận trong ngành. NESAS thúc đẩy khái niệm này và do đó, Huawei kêu gọi toàn ngành áp dụng rộng rãi sáng kiến NESAS.

Ông Devin Duan, Giám đốc Marketing bộ phận An ninh Mạng 5G tổng thể (E2E) của Huawei, nói rằng: “GSMA NESAS là cách tiếp cận mới nhất trong việc đánh giá an ninh mạng của lĩnh vực viễn thông di động. Trong kỷ nguyên 5G, NESAS cung cấp một bản đánh giá an ninh mạng hiệu quả và được tiêu chuẩn hóa, cho phép ngành viễn thông bảo đảm tính công bằng. Bản đánh giá này cũng là tài liệu tham khảo có giá trị cho các bên liên quan, như các nhà khai thác viễn thông, nhà cung cấp thiết bị, các cơ quan quản lý chính phủ và nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng. Huawei luôn tập trung vào an ninh mạng dựa trên công nghệ. Chúng tôi hoan nghênh NESAS với sự hỗ trợ và phối hợp mạnh mẽ này. Chúng tôi cũng mời toàn bộ ngành cùng thúc đẩy sự phát triển của một thị trường viễn thông di động phù hợp hơn.”

Trước khi vượt qua chương trình đánh giá GSMA NESAS, Huawei cũng đã vượt qua bài kiểm tra an ninh mạng 5G của Nhóm thúc đẩy IMT-2020 (5G) của Trung Quốc. Các thông số kỹ thuật kiểm tra được dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế 3GPP về bảo đảm an ninh mạng 5G.

MEDIAONLINE

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới