MediaOnline Magazine

Thứ Tư ngày 18 tháng 7 năm 2018
Thứ Tư ngày 18 tháng 7 năm 2018

Thủ thuật Di động

 Breaking News
  • No posts where found

App cho điện thoại iOS và Android – Google Duo

    App cho điện thoại iOS và Android – Google Duo

  LÊ HOÀN (Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Mới đây, Google phát hành ứng dụng gọi điện thoại video tương tự như Facetime của iOS

Mời đọc

Những tính năng đặc biệt của iOS 10

    Những tính năng đặc biệt của iOS 10

LÊ HOÀN (Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Xóa bớt app nào không cần dùng, đóng nhanh tất cả các tab trong Safari, tự động mở

Mời đọc

Cách sử dụng iOS 10.2

  Cách sử dụng iOS 10.2

  LÊ HOÀN (Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Vừa qua, Apple phát hành phiên bản

Mời đọc

Gõ tiếng Việt trên điện thoại Android

  Gõ tiếng Việt trên điện thoại Android

  LÊ HOÀN (Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Google Keyboard là bàn phím của AOS

Mời đọc

Theo dõi tọa độ qua điện thoại giống như phim

  Theo dõi tọa độ qua điện thoại giống như phim

  LÊ HOÀN (Bài viết đã được đăng trên báo Người Việt Online) Vâng, đúng y như trong các phim

Mời đọc