Thứ Năm ngày 02 tháng 2 năm 2023
Thứ Năm ngày 02 tháng 2 năm 2023

Triển lãm IT và game Intel Tech Camp lần đầu tiên ở Việt Nam