Thứ Tư ngày 22 tháng 3 năm 2023
Thứ Tư ngày 22 tháng 3 năm 2023

Smartphone TCL bắt đầu được bán tại Việt Nam