Thứ Năm ngày 30 tháng 6 năm 2022
Thứ Năm ngày 30 tháng 6 năm 2022

Tag "D-Link bổ nhiệm giám đốc tiếp thị mới cho khu vực Đông Nam Á"

D-Link bổ nhiệm giám đốc tiếp thị mới cho khu vực Đông Nam Á

  (STS:18.01.2012) Hồi trung tuần tháng 1-2013, hãng D-Link đã công bố việc bổ nhiệm một giám đốc tiếp thị sản phẩm cho các hoạt động của nhóm các nước

Mời đọc