Thứ Hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Thứ Hai ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tag "IBM Power10"

IBM ra mắt máy chủ đầu tiên trên nền tảng Power10 tối ưu hóa cho đám mây lai

    IBM ra mắt máy chủ đầu tiên trên nền tảng Power10 tối ưu hóa cho đám mây lai

Máy chủ IBM Power E1080 mới cung cấp hiệu suất trên mỗi lõi cao hơn 2,5 lần so với máy chủ dựa trên x86 và thiết lập điểm chuẩn SAP

Mời đọc