MediaOnline Magazine

Thứ Tư ngày 22 tháng 8 năm 2018
Thứ Tư ngày 22 tháng 8 năm 2018

Tag "orico m6000"

Xài thử pin sạc dự phòng thông minh ORICO M10000 và M6000

    Xài thử pin sạc dự phòng thông minh ORICO M10000 và M6000

• ORICO 10000mAh Scharge Polymer Power Bank (M10000) • ORICO 6000mAh Scharge Polymer Power Bank (M6000) Pin sạc dự phòng Power Bank Polymer M10000 (dung lượng 10.000mAh) và M6000 (6.000mAh)

Mời đọc