MediaOnline Magazine

Thứ Sáu ngày 20 tháng 7 năm 2018
Thứ Sáu ngày 20 tháng 7 năm 2018

Tag "Samsung Gear Fit2 Pro"

Vòng tay Samsung Gear Fit2 Pro chuẩn thể thao chuyên nghiệp

    Vòng tay Samsung Gear Fit2 Pro chuẩn thể thao chuyên nghiệp

  Gear Fit2 Pro mang đến tiêu chuẩn mới về thiết bị đeo thông minh (wearables) hỗ trợ thể thao, nâng tầm hoạt động rèn luyện mỗi ngày với chuẩn

Mời đọc