MediaOnline Magazine

Thứ Năm ngày 19 tháng 7 năm 2018
Thứ Năm ngày 19 tháng 7 năm 2018

Tag "thất nghiệp"

Nỗi lo thất nghiệp thời 4.0

    Nỗi lo thất nghiệp thời 4.0

  Không còn là nguy cơ mà đã thành hiện thực khi ngày càng có thêm nhiều người lao động, đặc biệt là lao động giản đơn, bị mất việc

Mời đọc