Thứ Hai ngày 04 tháng 12 năm 2023

Tag "Trợ lý Copilot AI"

Microsoft mở rộng trợ lý Copilot AI cho cả Windows 10

    Microsoft mở rộng trợ lý Copilot AI cho cả Windows 10

Trên trang blog chính thức Windows Blog ngày 16-11-2023, Microsoft khẳng định việc tích hợp trợ lý AI Microsoft Copilot AI cho cả hệ điều hành Windows 10. Hiện nay,

Mời đọc