Thứ Hai ngày 15 tháng 4 năm 2024

Tag "Ứng dụng AI"

Xác thực danh tính điện tử eKYC càng chính xác hơn khi ứng dụng AI

    Xác thực danh tính điện tử eKYC càng chính xác hơn khi ứng dụng AI

Từ khá lâu nay, trong các giao dịch điện tử, bao gồm thực hiện các thủ tục, dịch vụ hành chính công và đặc biệt là trong lĩnh vực tài

Mời đọc

CMC ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đồng hành cùng chuyển đổi số quốc gia

    CMC ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đồng hành cùng chuyển đổi số quốc gia

Trong bề dày lịch sử hơn 31 năm hình thành và phát triển của mình, Tập đoàn Công nghệ CMC không ngừng củng cố và hợp lực nhằm tạo nên

Mời đọc