Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2024

Tech MediaOnline

Thẻ tín dụng thông minh và có màn hình display của MasterCard

July 05
00:00 2010


Hãng MasterCard (www.mastercard.com) vừa kết hợp với hãng bảo mật NagraID Security tiến hành thử nghiệm loại thẻ tín dụng mới có tích hợp bàn phím số và màn hình display. Trên thẻ có một nút nhấn để kích hoạt màn hình. Mục đích của loại thẻ này là để tạo thuận tiện cho người dùng trong các thanh toán online và qua điện thoại khi cần phải sử dụng chữ ký điện tử để giao dịch.  

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới