Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

Wireless router Buffalo AirStation WZR2-G300N

May 20
00:00 2011

Bộ định tuyến không dây (wireless router) hiệu Buffalo, tầm phủ sóng cao, hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 802.11n, tốc độ truyền tải 300Mbps, chức năng mã hóa đường truyền WEP, WPA, WPA2, lọc MAC, NAT & SPI Firewall, hỗ trợ Intel Hub Connect.
Giá: khoảng 700.000 đồng.
Nơi bán: Công ty Nguyên Phong.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới