Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Tech MediaOnline

eBook lên ngôi

June 20
00:00 2011


HMV vừa bán hệ thống phân phối sách trực tuyến Waterstone’s cho một nhà đầu tư Nga với giá 53 triệu bảng Anh sau khi bị sụt giảm 8% doanh số bán ra trong 4 tháng qua và giảm 2,8 triệu bảng Anh lợi nhuận trong năm qua.
Lý do được cho là sự lấn lướt của thể loại sách điện tử eBook. John Howells, người phát ngôn của Waterstone’s, cho biết: “Bình quân cứ bán được 1 cuốn sách giấy thì chúng tôi bán được tới 4 cuốn eBook.” Waterstone’s sẽ chuyển sang kinh doanh eBook.
Trong khi đó, tại hệ thống bán sách trực tuyến Amazon của Mỹ, tỷ lệ eBook so với sách giấy bán được là 105/100. Ở Amazon của Anh, tỷ lệ này là 2,4/1. Tuy nhiên, Amazon cho biết doanh số bán sách in của mình vẫn đang tiếp tục gia tăng và đạt tốc độ tăng trưởng từng năm nhanh nhất trong vòng 10 năm qua.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới