MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020
Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020

Siêu thị số E-Magazine

Thương mại điện tử: mua bán online, thanh toán offline

Thương mại điện tử: mua bán online, thanh toán offline
August 08
17:30 2016

e-commerce

Mấy người bạn ở nước ngoài hỏi: Việt Nam có thương mại điện tử chưa? Tôi trả lời là có, có từ lâu rồi và đang mở rộng nhanh chóng với mức độ người người online, nhà nhà online. Họ truy tiếp: Thương mại điện tử ở Việt Nam có giống như ở Mỹ không? Tôi đành trả lời nước đôi: giống và khác. Đặc thù của thương mại điện tử ở Việt Nam là mua bán online, thanh toán offline.

e-commerce-3

Xin mời đọc bài in trên báo Pháp Luật TP.HCM Chủ nhật 7-8-2016 và trên báo Pháp Luật TP Online

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.

160807-baibao-phapluattp-2_resize